Skip to content Skip to footer
Hakkımızda

Diş Bahçesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Gaziantep ve İstanbul Atalar şubesi içerisinde Oral Diagnoz ve Radyoloji, Çene Cerrahisi, Ortodonti, Pedodonti, Protetik Diş tedavisi, Periodontoloji ve Genel Diş hekimliği klinikleri ile hizmet vermektedir. Polikliniğimiz de bütün radyografik değerlendirmeler, dental tedaviler, cerrahi operasyonlar ve lazer uygulamaları sterilizasyon, dezenfeksiyon kurallarına ve hasta memnuniyetine son derece önem verilerek 2014 yılından bu yana başarı ile yapılmaktadır.

Diş Bahçesi Polikliniği olarak diş ve çene hastalıkları ile ilgili en son tedavi yöntemlerini ve son teknolojiyi kullanarak hastalarımızın memnuniyetini sürekli arttırmayı hedeflemekteyiz. Polikliniğimizi tercih eden hasta sayısını artırmak ve sadık hasta oranını yükseltmek, tüm branşlar da içinde uzman ve profesörlerin de yer aldığı diş hekimi kadromuz ile ağız, diş ve çene hastalıklarının tedavilerini yapabilen, referans alınan diş polikliniği olmak için büyük bir eforla çalışmaktayız.

Misyonumuz

Diş Bahçesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin tüm disiplinlerinde; sürekli eğitim ve araştırma faaliyetleri içerisinde bulunan, kalite anlayışına sahip, sorumluluk bilinci yüksek çalışanlar tarafından, hasta hakları ve etik ilkelere saygılı, hasta memnuniyetini hedef alarak, güler yüzle topluma en yüksek standartlarda ağız ve diş sağlığı hizmeti vermek,evrensel ve etik değerleri içselleştirmiş, bilgiyi kullanan ve yeni bilgileri üreterek bunları yayan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında, toplumun gelişmesine katkıda bulunan, rekabetin ve bilginin çok yüksek olduğu koşullarda kendisini yaşam boyu bilim ve teknolojiye odaklı eğitime hazırlamış diş hekimleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Toplumun ağız ve diş sağlığına en ileri teknoloji ile kaliteli hizmet veren yeni yöntem ve uygulamaları araştıran ve uygulayan bir sağlık kuruluşu olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen Diş Poliklinikleri içinde yer almaktır.

Değerler
  • Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı Duymak,
  • Bilimsel Esasları Temel Almak,
  • Hasta Tedavilerinde Yüksek Kalite Standardını yakalamak,
  • Tüm Aktivitelerinde Hesap Verebilir ve Şeffaf Olmak,
  • Katılımcı, Hoşgörülü, Yenilikçi Bir Yönetim Anlayışı İçerisinde Olmak,
  • Mükemmeliyetçi Olmak,
  • İnsan Odaklı Hizmet Anlayışına Sahip Olmak,
  • Çevreye Duyarlı Olmak,
  • Etik Ve Hukuki Kurallara Uymak.
× WhatsApp'tan Ulaş!