Kurumsal

Vizyonumuz


Toplumun ağız ve diş sağlığına en ileri teknoloji ile kaliteli hizmet veren yeni yöntem ve uygulamaları araştıran ve uygulayan bir sağlık kuruluşu olarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen Diş Poliklinikleri içinde yer almaktır.

 

 

DEĞERLER

  • Hasta ve Çalışan Haklarına Saygı Duymak,
  • Bilimsel Esasları Temel Almak,
  • Hasta Tedavilerinde Yüksek Kalite Standardını yakalamak,
  • Tüm Aktivitelerinde Hesap Verebilir ve Şeffaf Olmak,
  • Katılımcı, Hoşgörülü, Yenilikçi Bir Yönetim Anlayışı İçerisinde Olmak,
  • Mükemmeliyetçi Olmak,
  • İnsan Odaklı Hizmet Anlayışına Sahip Olmak,
  • Çevreye Duyarlı Olmak,
  • Etik Ve Hukuki Kurallara Uymak,

Vizyonumuz